L’escala RACE, dissenyada i validada a Catalunya, s’està implementant a alguns territoris dels EUA com a eina pre-hospitalària per identificar els pacients amb ictus més greus i alta possibilitat de necessitar un tractament intervencionista a centres altament especialitzats.   UPMC – RACE score QI project ( vídeo / pdf ) South Carolina – Stroke RACE ( pdf ) Florida – RACE ( vídeo1… Read More


L’escala RACE es va implementar el Setembre 2014 al protocol de Codi Ictus de Catalunya després d’un curs formatiu online dirigit a tècnics sanitaris, metges i infermeres d’emergències mèdiques del SEM. Durant els següents mesos l’escala RACE es va avaluar progressivament en un major nombre de pacients, arribant actualment al 75% dels pacients amb activació… Read More


L’escala RACE va ser validada prospectivament en 357 pacients consecutius amb sospita d’ictus atesos pel SEM. Un cop atesos al l’hospital, l’equip de neurologia va avaluar la gravetat amb l’escala NIHSS i la presència d’oclusió de gran vas (caròtida intracranial, segment proximal d’artèria cerebral mitja, oclusió en tàndem o artèria basilar).   L’escala RACE avaluada… Read More