Revalidació de l’escala RACE després de la seva completa implementació a Catalunya Publicat a J Neurointerv Surg 2018 (Carrera et al) En una mostra de 1822 pacients amb activació de codi ictus, es confirma que l’escala RACE és una eina efectiva per identificar els pacients amb oclusió de gran vas candidats a rebre tractament endovascular… Read More


Nou curs online sobre ictus agut, en el que podreu entrenar-vos en l’escala RACE. Curs disponible gratis al campus virtual de la Universitat de Barcelona, acreditat amb 2.1 crèdits. Per matricular-vos, seguiu les instruccions (tutorial)… Read More


L’estudi RACECAT te com a objectiu avaluar la hipòtesi de que el trasllat directe a un Centre Endovascular, comparat amb el trasllat al Centre Local d’Ictus més proper, ofereix un millor pronòstic en la distribució de l’escala modificada de Ranklin als 90 dies en pacients amb ictus isquèmic agut amb sospita d’oclusió de gran vas… Read More


El triatge pre-hospitalari de pacients amb sospita d’oclusió de gran vas cerebral és el primer pas per implementar protocols de trasllat ràpid o directe a centres terciaris on puguin rebre tractament endovascular. Existeixen diverses recomanacions internacionals sobre el triatge i protocols de trasllat en pacients amb sospita d’oclusió de gran vas: European Recommendations (Int J… Read More


Experiències internacionals en relació a la implementació de l’escala RACE UPMC – RACE score QI project ( video / pdf ) South Carolina – Stroke RACE ( pdf ) Florida – RACE ( video1 / video2 )   Articles relacionats utilitzant l’escala RACE Schlemm et al – BMC Neurol 2018 Zhao et al – Stroke 2017 van Gaal et al – Int Journal of Stroke… Read More


L’escala RACE es va implementar el Setembre 2014 al protocol de Codi Ictus de Catalunya després d’un curs formatiu online dirigit a tècnics sanitaris, metges i infermeres d’emergències mèdiques del SEM. Des d’aleshores, l’escala RACE es va avaluar progressivament en un major nombre de pacients, arribant actualment al 90% dels pacients amb activació de Codi… Read More


L’escala RACE va ser validada prospectivament en 357 pacients consecutius amb sospita d’ictus atesos pel SEM. Un cop atesos al l’hospital, l’equip de neurologia va avaluar la gravetat amb l’escala NIHSS i la presència d’oclusió de gran vas (caròtida intracranial, segment proximal d’artèria cerebral mitja, oclusió en tàndem o artèria basilar).   L’escala RACE avaluada… Read More