L’estudi RACECAT te com a objectiu avaluar si el trasllat directe a un Centre Endovascular, comparat amb el trasllat al Centre Local d’Ictus més proper, ofereix un millor pronòstic en la distribució de l’escala modificada de Ranklin als 90 dies en pacients amb ictus isquèmic agut amb sospita d’oclusió de gran vas identificats pel Servei d’Emergències Mèdiques.

L’estudi RACECAT és un estudi prospectiu, multicèntric, realitzat a la totalitat del territori de Catalunya, aleatoritzat per grups (cluster), amb avaluació ciega del resultat principal, que inclou pacients amb ictus agudo i sospecha d’oclusió de gran vas (OGV)  identificats pel Servei d’Emergències Mèdiques utilitzant l’escalada RACE. Una puntuación RACE igual o superior a 5 (alta sospecha d’OGV) és el principal criteri d’inclusió. Es comparen dos estrategias: 1) Trasllat al centre local més proper (drip-and-ship) vs. 2) Trasllat directe al centre endovascular (mother ship).

Es van incloure 1401 pacients. L’estudi va demostrar que en àrees no urbanes, el trasllat directe a un centre endovascular va permetre una major taxa de tractament amb trombectomia i menor temps fins al tractament. Tot i així, no va poder demostrar diferències en la recuperació clínica als 3 mesos respecte al trasllat al centre hospitalari proper. Aquests resultats han d’interpretar-se tenint en compte que l’estudi ha demostrat un model altament coordinat per al trasllat de pacients entre hospitals en el model drip-and-ship.

Per conèixer més detalls, podeu consultar la publicació de l’estudi a la revista JAMA.

Per conèixer més detalls, podeu visitar clinicaltrials.gov i mirar el video resum.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *