Revalidació de l’escala RACE després de la seva completa implementació a Catalunya Publicat a J Neurointerv Surg 2018 (Carrera et al) En una mostra de 1822 pacients amb activació de codi ictus, es confirma que l’escala RACE és una eina efectiva per identificar els pacients amb oclusió de gran vas candidats a rebre tractament endovascular… Read More


Nou curs online sobre ictus agut, en el que podreu entrenar-vos en l’escala RACE. Curs disponible gratis a la plataforma Coursera. Per matricular-vos, accediu a Curs Ictus-RACE Coursera.… Read More


L’estudi RACECAT te com a objectiu avaluar si el trasllat directe a un Centre Endovascular, comparat amb el trasllat al Centre Local d’Ictus més proper, ofereix un millor pronòstic en la distribució de l’escala modificada de Ranklin als 90 dies en pacients amb ictus isquèmic agut amb sospita d’oclusió de gran vas identificats pel Servei… Read More


El triatge pre-hospitalari de pacients amb sospita d’oclusió de gran vas cerebral és el primer pas per implementar protocols de trasllat ràpid o directe a centres terciaris on puguin rebre tractament endovascular. Existeixen diverses recomanacions internacionals sobre el triatge i protocols de trasllat en pacients amb sospita d’oclusió de gran vas: European Recommendations (Int J… Read More


Experiències internacionals en relació a la implementació de l’escala RACE UPMC – RACE score QI project South Carolina – Stroke RACE ( article) Florida – RACE ( video1 / video2 ) Texas – revalidación RACE ( abstract ) USA – revalidación y reducción de los tiempos hasta la trombectomia ( abstract )   Articles relacionats utilitzant l’escala RACE Turc et al – Stroke 2016 Zhao et… Read More