ItemPuntuació
1. Parèsia facial
La ganyota en ensenyar les dents és simètrica0
La ganyota en ensenyar les dents és lleugerament asimètrica1
La ganyota en ensenyar les dents és completament assimètrica2
2. Parèsia braquial
Manté el braç contra gravetat >10 segons0
Manté el braç contra gravetat <10 segons1
No manté el braç contra gravetat2
3. Parèsia crural
Manté la cama contra gravetat >5 segons0
Manté la cama contra gravetat <5 segons1
No manté la cama contra gravetat2
4. Desviació oculocefàlica
Absent0
Present1
5A. Agnòsia / Negligència (si hemiparèsia esquerra)
Asomatognòsia (no reconeix el costat esquerre del seu cos) / Anosognòsia (no reconeix el dèficit)
No té asomatognòsia ni anosognòsia0
Asomatognòsia o anosognòsia1
Asomatognòsia i anosognòsia2
5B. Afàsia (si hemiparèsia dreta)
Donar les següents ordres: "Tanqui els ulls" i "Faci un puny"
Obeeix les dues ordres0
Obeeix una ordre1
No obeeix cap ordre2

Podeu descarregar la taula en format pdf.