El triatge pre-hospitalari de pacients amb sospita d’oclusió de gran vas cerebral és el primer pas per implementar protocols de trasllat ràpid o directe a centres terciaris on puguin rebre tractament endovascular.

Existeixen diverses recomanacions internacionals sobre el triatge i protocols de trasllat en pacients amb sospita d’oclusió de gran vas:

  Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *