L’escala RACE es va implementar el Setembre 2014 al protocol de Codi Ictus de Catalunya després d’un curs formatiu online dirigit a tècnics sanitaris, metges i infermeres d’emergències mèdiques del SEM.

Des d’aleshores, l’escala RACE es va avaluar progressivament en un major nombre de pacients, arribant actualment al 90% dels pacients amb activació de Codi Ictus pel SEM. La puntuació en l’escala RACE es transmet al centre receptor, aportant informació sobre la gravetat de l’ictus.

La meitat dels pacients puntuen una escala RACE ≥5, amb una alta sospita d’oclusió de gran vas cerebral.

 

 

  Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *